Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Raportowanie dla potrzeb zarządzania jednostką
 • Sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków
 • Nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
Prowadzenie ksiąg podatkowych
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt
 • Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Administrowanie kadrami i płacami

Administrowanie kadrami
 • Prowadzenie (wyprowadzenie) dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki - ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich
 • Monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy
 • Przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników
Administrowanie płacami
 • Sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych
 • Rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON

Pozostałe usługi finansowo-księgowe
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów
 • Określenie i wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości statystycznej
 • Organizacja księgowości (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa)
 • Pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych
 • Rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych
 • Rozliczenia roczne klientów indywidualnych

Warszawa

Biuro Rachunkowe ATN INVEST S.C.
ul. Nowogrodzka 31/325 (3 piętro)
00-511 Warszawa

tel. +48 22 624 35 62
tel. +48 517 821 047
e-mail: biuro@biurorachunkowe-sc.pl

Lublin

Oddział w Lublinie ATN INVEST S.C.
ul. Inżynierska 3, lok. 210 (2 piętro)
20-484 Lublin

tel. +48 517 821 147
e-mail: biuro@pit4.pl

Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17